8 najčastejších otázok pri osvojení / pestúnstve

1.       Koľko to stojí ?

Nestojí to nič , okrem poplatku u lekára a za výpis z registra trestov .

2.       Čo všetko k tomu potrebujem ?

Na začiatku sú obvykle potrebné potvrdenia o zamestnaní , plate , zdravotnom stave , bezúhonnosti a bývaní . Všetko ostatné si úrad zisťuje sám .

3.       Ako dlho trvá celý proces ?

Celý proces od podania žiadosti cez prípravu až po príchod dieťatka môže byť dlhý od pár mesiacov až po roky všetko to záleží od toho v akom kraji a s akými požiadavkami idete proces riešiť .

4.       Aké podmienky musím spĺňať ?

Zákonnou podmienkou je aby šlo o dospelého a bezúhonného (bez záznamu v registri trestov)  občana Slovenskej republiky , ostatné veci ako bývanie , zdravie a práca by mali byť samozrejmosťou

5.       Kam treba ísť ?

Prvé kroky by mali viesť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately , kde budúci rodičia dostanú zoznam dokladov ktoré majú doniesť a dotazník s požiadavkami na dieťatko a a základnými informáciami o sebe . 

6.       Budem to dieťa ľúbiť ?

Nemusí to prísť hneď a preto existuje tzv. predosvojiteľská starostlivosť (obdobie pred samotnou adopciou) počas ktorej si s dieťatkom viete upevňovať váš vzťah , aby z toho mohla vzniknúť pravá rodičovská láska .

7.        Ako prebieha výber dieťatka  

V dnešnej dobe to začína celé u pani úradníčky ktorá na základe spisu konkrétneho dieťatka kontaktuje kandidátov ktorí by boli vhodní následne na to si oni pozrú daný spis a rozhodnú sa či dieťatko chcú vidieť aj osobne . Potom nasleduje už samotné stretávanie a riešenie ďalších vecí .

8.       Čo by som sa mal o dozvedieť a riešiť keď už príde dieťa

Keď dieťatko príde nastúpi adaptačný proces v ktorom je najdôležitejšie aby si zvykalo hlavne na nových rodičov a vybudovalo si k ním väzbu . Pokiaľ ide o formálnu stránku veci . Prvá zastávka po prijatí dieťatka doma a schválení súdom by mala viesť na úrad práce kde sa vybavia všetky dávky na ktoré má nový rodič nárok . ( rodičovský príspevok , rodinné prídavky , jednorázové príspevky a pri pestúnoch aj opakované príspevky na starostlivosť o dieťa ) . Potom môže nasledovať  napríklad aj vybavovanie trvalého pobytu .

PREHLAD PRÍSPEVKOV PRE DETI V NÁHRADNEJ OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI (pestúnska starostlivosť , atď. )
PLATNÝ OD 1.1.2023


-Jednorázový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti 829,86 eur

-Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti 214,10 eur ( do 10 rokov veku dieťaťa ) 246,20 eur ( do 15 rokov dieťaťa) 267,60 eur ( viac ako 15 rokov dieťaťa )

-Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi ( Ak nepoberáte rodičovský/materskú ) 208,80 eur

-Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených nákladov ( pre deti v NRS nie adoptované , na preplácanie zdravotných nákladov ,či nákladov súvisiacich s umeleckou a športovou činnosťou ) môžu si nárokovať od upsvar až do výšky 500 eur .

A samozrejme rodinné prídavky v sume 60 eur na dieťa .

Všetky tieto dávky si ľahko vybaví každý žiadateľ s právoplatným rozsudkom zo súdu a rodným listom zvereného dieťaťa na miestnom úrade práce