Adopcia / Osvojenie 

Zákon o rodine jasne hovorí , že po osvojení sú osvojitelia úradne rodičmi osvojenca so všetkými právami aj povinnosťami . Kým sa tak stane predchádza tomu niekoľko krokov . 

1. Návšteva úradu - prvé stretnutie s pani úradníčkou na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurateli, kde potencionálny rodičia dostanú všetky potrebné informácie k začatiu procesu . Tip - odporúčam pripraviť si na papier všetky otázky ktoré chcete vedieť , pretože na začiatku toho na vás môže byť veľa . 

2. Dokumenty na začiatok a príprava - po prvom stretnutí dostanete zoznam potrebných dokumentov zväčša sú to doklady o príjme , zdravý a bývaní plus dotazník o vašich predstavách o rodine , ktoré keď donesiete , môže  začať príprava . Tam počas niekoľkých mesiacov zistíte a preveríte svoje možnosti a schopnosti dozviete sa mnoho informácií o tom , čo vás môže čakať pri dieťatku a samozrejme sa nevyhnete psychotestom a návšteve z úradu . 

3. Zápis do zoznamu žiadateľov - po príprave vás čaká už len čakanie na ....

4. Zázračný telefonát - telefonát ktorý asi netreba nejak extra popisovať . Dôležité je , že sa v ňom dozviete o dieťatku a dostanete možnosť  či ho chcete vidieť . 

5 - Už ste traja - po telefonáte zvyčajne prebehne všetko veľmi rýchlo , rýchla návšteva úradu , rozhodovanie sa , návšteva dieťatka a súdu ktorý vám oficiálne dieťatko zverí do starostlivosti . 

Po tom všetkom vás čaká už len navštevovanie úradu kvôli rôznym potvrdeniam , súdu kvôli rôznym pojednávaniam a užívať si nový začiatok . Netreba ešte zabúdať na náročnosť adaptačného procesu a dôležitosť citlivého prijatia dieťaťa . Výsledkom budú spomienky na vydarený rodinný život  


Najčastejšie pojmy 

           Osvojenie = Adopcia

-         Predosvojiteľská starostlivosť – Je obdobie cca 9 mesiacov pred samotným pojednávaním o osvojenie .Slúži na adaptáciu prípadne prehodnotenie rozhodnutia o osvojení . O predosvojiteľskej starostlivosti rozhoduje súd rovnako ako o samotnom osvojení .

-         Predbežné opatrenie / neodkladné opatrenie – Je rozhodnutie súdu v skrátenej lehote 24 hod. alebo 7 dní o návrhu na osvojenie či pestúnsku starostlivosť .

-         Návrh na osvojenie – Podáva sa na súd najčastejšie 7 mesiacov po právoplatnom rozhodnutí súdu o predosvojiteľskej starostlivosti

-         Právoplatné rozhodnutie – po pojednávaní na súde sa čaká , aby súd správoplatnil svoje rozhodnutie a tak sa stáva oficiálnym , čo znamená , že až po tom napríklad môžu rodičia ísť vybavovať rodný list a pod.